Privatlivspolitik

Vi passer på dine data

Hos 3Tech passer vi godt på dine private data. Nedenfor beskriver vi, hvorledes 3Tech indsamler og bruger personoplysninger som led i sin administration.

Indsamling og anvendelse af virksomheds- og persondata

Virksomheder

Behandling af virksomhedsdata ved indgåelse af kundeforhold
I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold hos 3Tech behandler og opbevarer vi følgende data:

• CVR-nr.
• Virksomhedsnavn
• Faktureringsadresse
• Telefonnummer
• Faktura-e-mail
• Evt. leveringsadresse
• Navn på bestiller/kontaktperson
• Bestillers/kontaktpersonens telefonnummer
• Bestillers/kontaktpersonens e-mail

Dataene behandles og opbevares i vores økonomisystem, så længe dit kundeforhold hos 3Tech er intakt, eller ind til du beder os om at slette dem.


Udvalgte data behandles og opbevares ligeledes på Google Drive.


Hvis du har bestilt et fysisk produkt til levering, vil de relevante oplysninger vedrørende din leveringsadresse blive udleveret til tredjepart. Der kan i tilfælde heraf f.eks være tale om et eksternt trykkeri og/eller fragtfirma.

Formularer

I forbindelse med øvrige henvendelser via formularer på 3Tech website opbevares og behandles de indsendte data udelukkende i vores CMS, tilhørende database samt i vores mail-arkiv. Dataene benyttes ej til markedsføringsmæssige formål med mindre andet er oplyst og videregives ikke til tredjepart.

Privatpersoner

Behandling af persondata ved job- og praktikansøgninger Ved job- og praktikansøgninger af digital karakter gemmes ansøgninger med tilhørende persondata udelukkende i vores mail-arkiv. Dataene oprettes og behandles ikke andre steder og overdrages på intet tidspunkt til tredjepart. Vores mail-arkiv tømmes med løbende mellemrum, hvormed alle data slettes.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine virksomheds oplysninger med henblik på gennemførelsen af en enkeltstående ordre eller opfyldelsen af en service-aftale, vil vi altid behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi anvender som oplyst ovenfor tredjeparter ifm. håndtering af dine køb, varetagelse af dit kundeforhold hos 3Tech samt afsendelse af nyhedsbreve. Vi har i de tilfælde, hvor det er relevant indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine virksomhedsdata.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine data, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine data, kan du også sende os en anmodning herom. Hvis du ønsker at klage over 3Techs behandling af dine data, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores Privatlivspolitik, så er du mere end velkommen til at kontakte os med dit spørgsmål. 

Scroll til toppen